Månatligt arkiv: april, 2014

Nytt Förlag

Detta förlag kommer enbart att ge ut erotiska e-böcker. Det kan vara allt från en kort Novell (Max 40 000 tecken), Lång novell (45 000 – 100 000 tecken, Kortroman (100 000 – 250 000 tecken) och slutligen en Roman (Minst 250 000) tecken. Har du någon passande roman, skicka den i ett mail till […]